İÇ KONTROL

*İKEP Yapısı

* Defterdarlık İmza Yetkileri Yönergesi
* Defterdarlık İKEP Uygulama Organizasyon Şeması
* Çanakkale Defterdarlığı Birim Yönergesi

    * Personel Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması
    * Muhasebe Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması
    * Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması
    * Muhakemat Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması
    * Personel Müdürlüğü Görev Tanımı Çizelgesi
    * Muhasebe Müdürlüğü Görev Tanımı Çizelgesi
    * Milli Emlak Müdürlüğü Görev Tanımı Çizelgesi
    * Muhakemat Müdürlüğü Görev Tanımı Çizelgesi
* Defterdarlık Operasyonel Planları

    * Personel Müdürlüğü Operasyonel Planları 2014
    * Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planları 2014
    * Milli Emlak Müdürlüğü Operasyonel Planları 2014
    * Muhakemat Müdürlüğü Operasyonel Planları 2014

* Personel Müdürlüğü Operasyonel Planları 2015
    * Muhasebe Müdürlüğü Operasyonel Planları 2015
    * Milli Emlak Müdürlüğü Operasyonel Planları 2015
    * Muhakemat Müdürlüğü Operasyonel Planları 2015
   * Faaliyetler
        * İç Kontrol Farkındalık Konferansları

    * Defterdarlık İşlem Yönergeleri   
    * Defterdarlık İşlem Süreçleri