ADI SOYADI TELEFON NO FAKS NO
Serpil BULUNMAZ OBRUK
Malmüdürü Vekili
0 286  618 20 23 - 618 10 05 0 286 618 15 83

            
                                           Bayburt doğumlu olup, ilk ve orta öğrenimini Trabzon, lise öğrenimini Zonguldak/Ereğli, Yükseköğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı.
                         1985 yılında memuriyete başladı. 1995 yılında İstanbul Baltalimanı Kemik Hastanesi Döner Sermaye Saymanı, sonrasında Yozgat Defterdarlığı Muhasebe Müdür Yardımcısı,Yüksekova Malmüdürü, Hassa Malmüdürü, Atatürk Havalimanı Gümrük Saymanı görevlerinde bulundu. 2014 yılında Ezine Malmüdürlüğüne Malmüdürü Vekili olarak atandı.