ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞI

DEFTERDARIMIZ

DEFTERDAR YARDIMCIMIZ

                          MERKEZ BiRiMLERiMiZ            
               * GELİR MÜDÜRLÜĞÜ
               * MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ
               * MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ
               * PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ
               * MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
               * VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
               * DEFTERDARLIK UZMANLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ
               * KURUMLAR DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI
               * 18 MART ÜNİV.DÖNER SERMAYE SAYMANLIĞI              
            

 

                            iLÇE BiRiMLERi