ÇANAKKALE DEFTERDARLIĞININ
  BÜTÇE GİDERLERİNE İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI İCMALİ
YILI :  2015 2016 Artış Oranı
%
AYI :  KASIM KASIM
1-1 Memurlar 357.518.301,29 420.201.312,28 17,53
1-2 Sözleşmeli Personel 4.686.611,43 6.981.593,56 48,97
1-3 İşçiler 13.564.379,12 10.309.376,12 -24,00
1-4 Geçici Personel 2.821.010,19 4.037.680,10 43,13
1-5 Diğer Personel 8.835.456,06 13.813.744,28 56,34
PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 387.425.758,09 455.343.706,34 17,53
2-1 Memurlar 64.708.287,28 77.046.269,58 19,07
2-2 Sözleşmeli Personel 637.352,57 885.900,50 39,00
2-3 İşçiler 2.485.141,91 1.748.347,23 -29,65
2-4 Geçici Personel 588.211,55 799.187,74 35,87
2-5 Diğer Personel 0,00 0,00 #SAYI/0!
SOS. GÜV. KUR. DEVLET PRİMİ GİD. TOPLAMI 68.418.993,31 80.479.705,05 17,63
3-1 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 29.028,02 58.697,41 102,21
3-2 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 32.955.259,95 32.422.183,84 -1,62
3-3 Yolluklar 5.230.522,33 6.934.336,38 32,57
3-4 Görev Giderleri 1.660.526,11 2.590.797,97 56,02
3-5 Hizmet Alımları 47.678.228,53 58.008.000,29 21,67
3-6 Temsil ve Tanıtma Giderleri 171.288,38 73.710,72 -56,97
3-9 Tedavi ve Cenaze Giderleri 2.158.612,91 2.405.807,08 11,45
3-7 Menkul Mal. Gayrimaddi Hak Alım Bak. On.Gid. 2.018.289,86 2.408.462,77 19,33
3-8 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid. 961.369,01 1.197.833,06 24,60
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ TOPLAMI 92.863.125,10 106.099.829,52 14,25
5-2 Hazine Yardımları 0,00 0,00 #SAYI/0!
5-3 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Trans.                                                  (Dernek,Köy,Birlik Yardımlar-Memurl.Öğle Yemeği Yard.-Seçim Gid. Vb.) 3.138.423,15 1.057.661,00 -66,30
5-4 Hane Halkına Yapılan Transferler                                                  (Burs ve Harçlıklar-Sağlık Amaçlı Transferler-Yiyecek ve Barınma Amaçlı Transf. Vb.) 22.122.273,85 29.383.391,90 32,82
CARİ TRANSFERLER TOPLAMI 25.260.697,00 30.441.052,90 20,51
6-1 Mamul Mal Alımları                                                                       (Büro,İşyeri,Okul,Hastane,Sos.Tes.vb.mefruşat,makine ve techizat,taşıt,yayın alıml. Vb.) 4.819.613,70 15.485.365,39 221,30
6-2 Menkul Sermaye Üretim Giderleri                                                    (Proje, Müşavirlik,Kimyevi Mad.Al.,Metal Ürün ve Diğer Alımlar) 313.764,71 550.413,40 75,42
6-3 Gayri Maddi Hak Alımları                                                                (Yazılım,Harita,Lisans,Patent ve Diğ.Fikri Hak Alımları) 0,00 0,00 #SAYI/0!
6-4 Gayrimenkul alımları ve kamulaştırma                                                             (Arazi,Arsa,Bina,Gemi,Tersane Alımları) 183.400,00 412.687,00 125,02
6-5 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri                                                   (Gayrimenkul proje,inşaat,taşıma,enerji ve müteahhitlik,diğer gid.) 56.159.054,46 68.900.149,64 22,69
6-6 Menkul Mal Büyük Onarım Giderleri                                                  (Menkul proje,inşaat,taşıma,enerji,ve müteahhitlik,diğer gid. Vb.) 84.425,10 119.901,86 42,02
6-7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri                                                 (Gayrimenkul proje,taşıma,enerji ve müteahhitlik,diğer gid.) 7.349.504,49 7.178.108,42 -2,33
06.Ağu Stok alımları   0,00 0,00 #SAYI/0!
6-9 Diğer Sermaye Giderleri (Geçici Görev Yoll. Ve Arazi Tazm.) 516.467,23 2.049.654,93 296,86
SERMAYE GİDERLERİ TOPLAMI 69.426.229,69 94.696.280,64 36,40
7-1 Yurtiçi Sermaye Trans.(Öz Ser. Öd. Dışında)                                                         (İl Özel İd.,Belediye,Köyler,Dernek,Diğer Kur.Kurlş.) 25.091.500,00 1.811.688,00 -92,78
SERMAYE TRANSFERLERİ TOPLAMI 25.091.500,00 1.811.688,00 -92,78
8-1 Yurtiçi Borç Verme (Hane Halkına Yapılan Yardımlar) 0,00 292.500,00 100
BORÇ VERME TOPLAMI 0,00 292.500,00 100
GENEL TOPLAM 668.486.303,19 769.164.762,45 15,06
         
2016 YILI GİDERLERİNİN 2015 YILI GİDERLERİNE ORANI 769.164.762,45 668.486.303,19 15,06%
2016 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN 2015 YILI TOPLAM GİDERLERİNE ORANI 535.823.411,39 769.164.762,45 69,66%
2016 YILI PERSONEL GİDERLERİNİN 2015 YILI TOPLAM GİDERLERİNE ORANI 455.844.751,40 668.486.303,19 68,19%