ÇANAKKALE İL İCMALİ  
AİT OLDUĞU AY        :  KASIM/2016                                                   TL
(BU YIL) TAHAKKUK
 
TAHSİLAT
 
Tahsilat
Nisbeti
Tahakkuk
Artışı
Tahsilat
Artışı
VERGİ GELİRLERİ 1.450.018.776,42 1.040.158.120,99 72 22 16
VERGİ DIŞI GELİRLERİ 352.579.623,75 93.901.627,16 27 75 18
SERMAYE GELİRLERİ 20.326.547,00 18.182.425,97 89 86 84
BÜTÇE GELİRLERİ 1.822.924.947,17 1.152.242.174,12 63 30 17
Toplamı (125 Kalem)  
AİT OLDUĞU AY        :  KASIM / 2015
(BİR ÖNCEKİ YIL) TAHAKKUK
 
TAHSİLAT
 
Tahsilat
Nisbeti
Tahakkuk
Artışı
Tahsilat
Artışı
VERGİ GELİRLERİ 1.193.204.088,77 894.058.363,28 75 15 15
VERGİ DIŞI GELİRLERİ 201.167.314,95 79.521.474,28 40 5 3
SERMAYE GELİRLERİ 10.947.896,85 9.861.209,07 90 -22 -25
BÜTÇE GELİRLERİ 1.405.319.300,57 983.441.046,63 70 13 13
Toplamı (125 Kalem)  
BAZI VERGİ GELİRLERİNE AİT BİLGİLER
AİT OLDUĞU AY        :  KASIM /  2016
(BU YIL) TAHAKKUK
 
TAHSİLAT
 
Tahsilat
Nisbeti
Tahakkuk
Artışı
Tahsilat
Artışı
GELİR VERGİSİ 487.875.775,24 370.219.290,58 76 17 17
KURUMLAR VERGİSİ 111.616.605,55 54.762.872,47 49 31 13
KATMA DEĞER VERGİSİ 330.384.395,41 218.688.423,02 66 28 23
           
AİT OLDUĞU AY        :  KASIM  / 2015
(BİR ÖNCEKİ YIL) TAHAKKUK
 
TAHSİLAT
 
Tahsilat
Nisbeti
Tahakkuk
Artışı
Tahsilat
Artışı
GELİR VERGİSİ 415.940.937,79 315.809.591,08 76 17 18
KURUMLAR VERGİSİ 85.011.980,05 48.427.322,15 57 6 8
KATMA DEĞER VERGİSİ 258.494.646,93 178.376.588,33 69 11 8