MALİYE BAKANLIĞI'NIN

Misyonu; 
 Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı. 
Vizyonu;
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet içinde optimali gözeten,kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı artıran, saydamlığı ve hesap verilebilirliği sağlayan,proaktif ve örnek bir Maliye Bakanlığı.

 

DEFTERDARLIĞIMIZ

Misyonu

             Devletçe belirlenen Maliye Politikası çerçevesinde devletin hukuk danışmanlığı ve muhakemat hizmetlerini yürütmek, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, devlet mallarını idare etmek ve çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışıyla hızlı ve kaliteli hizmet sunmak.